Vítejte v e-shopu zahrádkářských potřeb Robert Pavlík
Zahrádkářské potřeby e-shop - velkoobchod (https://www.zahradkarske-potreby.cz/)
Úvodní stránka » Přípravky proti štěnicím » Postřiky » Pelgar Cimetrol SUPER 500ml

Pelgar Cimetrol SUPER 500ml

Pelgar Cimetrol SUPER 500ml
Nebezpečné pro ŽP Nebezpečnost pro zdraví Žíravé

kód zboží: 006612
DPH: 21%
bez DPH: 1 425,60 Kč
s DPH: 1 725,00 Kč
balení: 10 ks
dostupnost: skladem
do košíku: ks  
Přílohy ke zboží

POZOR !!!
Tento výrobek mohou koupit pouze zákazníci, kteří mají osvědčení II. nebo III. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů ( dále jen " zákon " ).
Pokud máte zájem o tento přípravek je zapotřebí toto osvědčení naskenovat a zaslat na náš email !!!!Cimetrol Super 500ml - pro PROFESIONÁLY

VÍCE INFORMACÍ
Insekticidní čtyřsložkový koncentrát pro profesionální použití.

Cimetrol Super je širokospektrý insekticid účinný proti všem významným druhům členovců v ochranné dezinsekci. Vysoká účinnost je dána kombinací

růstového regulátoru hmyzu, akutně působícího pyrethroidního insekticidu a metabolickou složkou. Kominuje výhody mikrokapsulí a vodní emulze.

Ideální pro hubení těch druhů hmyzu, u nichž lze současně na jednom místě zasáhnout několik jeho vývojových stádií současně. Vývoj jedinců, kteří přežili smrtící složky přípravku, bude zastaven, nikdy nedokončí svůj vývoj na dospělce a velmi brzy uhynou.

Nejvýznamnější je přerušení normálního procesu vývoje larev.

Cimetrol používáme na mouchy domácí, vosy, dospělce komárů, moly a jejich larvy, šváby, blechy, štěnice, vši, cvrčky, pavouky, rybenky, roztoče, aj.

Přípravek je vhodný pro použití v obytných, komerčních a výrobních prostorách včetně kuchyní, hotelů, studentských kolejí, ubytoven, zdravotních zařízení, vojenských kasáren, potravinářských skladů a výroben.

Cimetrol je určen k ředění vodou a k aplikaci postřikem při použití všech běžných tlakových postřikovačů. Je dodáván v 0,5 l lahvích s dávkovačem.

Dávkování: 25-50 ml na 5 l vody a 100 m2 plochy.

Nebezpečnost přípravku

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

P261 Zamezte vdechování výparů.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P264 Po manipulaci důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít, ochranné rukavice a respirátor.

P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

P305 + P315 + P338 + P351: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte oční čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

P501Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Dotaz na prodavače Ostatní kontakty
Předmět:

Dotaz ke zboží: Pelgar Cimetrol SUPER 500ml

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici osm:

Provozovna:
277 44
Vojkovice 1

Tel:
315 792 468

775 290 969

E-mail:
info@zahradkarske-potreby.cz

Kategorie zboží

Hodnocení zákazníků

16.05.2024
Naprosto super. Bleskové dodání, příjemná a vstřícná komunikace ze strany všech zaměstnanců. Kvalitní zboží, úžasný sortiment za výhodné ceny. Ráda doporučuji všem zahrádkářům.
08.05.2024
Byl jsem s nákupem spokojen, vše bylo připraveno, pán mi dokonce těžký pytel rašeliny 150l. odnesl do auta, což bych sám těžko zvládnul (85).
05.05.2024
Vse bylo na 100%
05.05.2024
Maximální spokojenost s obchodem.
Slušný výběr za slušné ceny a rychlost dodání.

Nákupní košík

Celková cena:
0,00 Kč s DPH
0,00 Kč bez DPH

Naposledy prohlížené

Info

Pozor!

Vítejte v našem e-shopu. Od 1.9.2018 mají u nás registrovaní i nově zaregistrovaní maloobchodní zákazníci věrnostní slevu 3%. Sleva se projeví automaticky po registraci. Ověříte si to porovnáním cen před a po Vašem přihlášení.

S pozdravem Robert Pavlík, Dana Kubištová.

 

Naše firma disponuje OSVĚDČENÍM III. STUPNĚ o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

 

Rychlý kontakt

Provozovna:
277 44
Vojkovice 1

Tel:
315 792 468

Mobil:

(8.00 - 15:00 hod.)
775 290 969

E-mail:
info@zahradkarske-potreby.cz

AGRO Slepičák 1 l
135,40 Kč
AgroBio Belanty 100ml
166,30 Kč