Vítejte v e-shopu zahrádkářských potřeb Robert Pavlík
Zahrádkářské potřeby e-shop - velkoobchod (https://www.zahradkarske-potreby.cz/)
Úvodní stránka » Přípravky proti štěnicím » Postřiky » Pelgar Cimetrol 500 ml

Pelgar Cimetrol 500 ml

Pelgar Cimetrol 500 ml
Nebezpečné pro ŽP Nebezpečnost pro zdraví

kód zboží: 003268
EAN: 5060049812106
DPH: 21%
bez DPH: 1 430,00 Kč
s DPH: 1 730,30 Kč
balení: 10 ks
dostupnost: skladem
do košíku: ks  

Cimetrol 500ml

VÍCE INFORMACÍ
Cimetrol je širokospektrý insekticid účinný proti všem významným druhům členovců v ochranné dezinsekci. Vysoká účinnost je dána kombinací růstového regulátoru hmyzu a akutně působícího pyrethroidního insekticidu.

Ideální pro hubení těch druhů hmyzu, u nichž lze současně na jednom místě zasáhnout několik jeho vývojových stádií současně. Vývoj jedinců, kteří přežili smrtící složky přípravku, bude zastaven, nikdy nedokončí svůj vývoj na dospělce a velmi brzy uhynou.

Po zásahu růstovým regulátorem samice kladou jen sterilní vajíčka, tím je zabráněno vzniku dospělců a je zastaven vývoj.

Cimetrol používáme na mouchy domácí, vosy, dospělce komárů, moly a jejich larvy, šváby, blechy, štěnice, vši, cvrčky, pavouky, rybenky, roztoče, aj.

Přípravek je vhodný pro použití v obytných, komerčních a výrobních prostorách včetně kuchyní, hotelů, studentských kolejí, ubytoven, zdravotních zařízení, vojenských kasáren, potravinářských skladů a výroben.

Cimetrol je určen k ředění vodou a k aplikaci postřikem při použití všech běžných tlakových postřikovačů. Je dodáván v 0,5 l lahvích s dávkovačem.

Dávkování: 25-50 ml na 5 l vody a 100 m2 plochy

Kategorie nebezpečnosti

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P261 Zamezte vdechování výparů.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít, ochranné rukavice a respirátor.

P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

P342 Při dýchacích potížích: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P405 Skladujte uzamčené.

P501Odstraňte obal v souladu se zákonem

Dotaz na prodavače Ostatní kontakty
Předmět:

Dotaz ke zboží: Pelgar Cimetrol 500 ml

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici osm:

Provozovna:
277 44
Vojkovice 1

Tel:
315 792 468

775 290 969

E-mail:
info@zahradkarske-potreby.cz

Kategorie zboží

Hodnocení zákazníků

24.09.2023
rychlé vyřízení objednávky
12.09.2023
Spokojenost, ochota a vstřícnost při řešení platby a dopravy
12.09.2023
Dobrá komunikace s obchodem, příznivá cena, rychlé dodání objednaného zboží.
11.09.2023
Rychlé, bezproblémové jednání a nákup.

Nákupní košík

Celková cena:
0,00 Kč s DPH
0,00 Kč bez DPH

Naposledy prohlížené

Info

Pozor!

Vítejte v našem e-shopu. Od 1.9.2018 mají u nás registrovaní i nově zaregistrovaní maloobchodní zákazníci věrnostní slevu 3%. Sleva se projeví automaticky po registraci. Ověříte si to porovnáním cen před a po Vašem přihlášení.

S pozdravem Robert Pavlík, Dana Kubištová.

 

Naše firma disponuje OSVĚDČENÍM III. STUPNĚ o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

 

Rychlý kontakt

Provozovna:
277 44
Vojkovice 1

Tel:
315 792 468

Mobil:

(8.00 - 15:00 hod.)
775 290 969

E-mail:
info@zahradkarske-potreby.cz