Vítejte v e-shopu zahrádkářských potřeb Robert Pavlík
Zahrádkářské potřeby e-shop - velkoobchod (https://www.zahradkarske-potreby.cz/)
Úvodní stránka » Ochrana rostlin » Postřik proti škůdcům » ATAK Fumigator Chrysanthemum

ATAK Fumigator Chrysanthemum

ATAK Fumigator Chrysanthemum
Blecha Štěnice Šváb

NOVINKA
kód zboží: 007263
EAN: 8595660505023
DPH: 21%
bez DPH: 282,80 Kč
s DPH: 342,20 Kč
dostupnost: skladem
do košíku: ks  

ATAK Fumigator Chrysanthemum
Hubení škůdců v bytech, kancelářích, chatách a v jiných uzavřených prostorách pomocí jednorázového aerosolu uvolňující mlhu. Přírodní účinná látka Chrysanthemum.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje k nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH208 Obsahuje Extrakt z chryzantémy cinerariaefolium z otevoených a zralých kvitu Tanacetum
cinerariifolium, získaný z uhlovodíkových rozpouštidel. Může vyvolat alergickou reakci.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405 Skladujte uzamčené.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal podle národních předpisů o likvidaci odpadu.

Hubení škůdců v bytech, kancelářích, chatách a v jiných uzavřených prostorách pomocí jednorázového aerosolu uvolňující mlhu. Přírodní účinná látka Chrysanthemum.

Proti jakým škůdcům je určen?
* proti létajícímu hmyzu, tj. komáři, mouchy, ovocné mušky
* proti lezoucímu hmyzu, tj. štěnice, mravenec, včetně mravence farao, blecha (dospělec, larva), rybenky, šváby, potemník stájový, vši, aj.)

Proč jej použít?
* účinné hubení škůdců v bytě, v kanceláři, v dílně, aj.
* hubení pomocí aerosolu, který uvolňuje mlhu, která se perfektně šíří v místnosti
* velmi jemné částečky mlhy proniknou do každé škvíry uzavřeného prostoru a hubí tak i dobře schovaný hmyz
* nezanechává skvrny
* bezpečná aplikace

Jak jej použít?
Před aplikací odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a klece pro zvířata.

* během aplikace vypněte akvarijní vzduchový filtr
* odstraňte domácí mazlíčky z místnosti
* odstraňte veškeré potraviny, krmiva a nápoje a také rostliny
* nábytek zakryjte vhodným plastovým krytem
* pokud existuje, zastavte mechanickou ventilaci, zavřete okna, odstraňte prostěradla a polštáře, atd.
* aby se přípravek lépe dostal i na nepřístupná místa, otevřete dvířka a šuplíky nábytku (např. skříně, rozkládací pohovky)
* umístěte fumigator uprostřed místnosti, nejlépe v mírně zvýšené poloze (ve výšce židle) a stiskněte tlačítko na straně ventilu, dokud nezacvakne
* ihned po spuštění mlhy opusťte místnost a zavřete dveře
* láhev se vyprázdní během několika minut
* velikost dózy 150 ml je přizpůsobena standardní velikosti místnosti 58 m3 (odpovídá cca 23 m2 (5 x 4,6 metru) při výšce místnosti 2,5 m)
* lze ošetřit i menší místnosti, jedním fumigatorem o obsahu 150 ml, pak účinnosti nastane rychleji
* fumigator se nesmí používat pro místnosti menší než 15 m3 (ekvivalent 6 m2 při výšce místnosti 2,5 m)
* místnosti dvakrát větší než standardní velikost popsané místnosti vyžadují dvě současné aplikace (odpovídá 46,2 m2 při výšce místnosti 2,5 m)
* po aplikaci, před opětovným vstupem do ošetřované místnosti počkejte 4 hodiny
* po celou dobu ošetření a čekací doby nechte místnost uzavřenou, ideálně uzamčenou, poté místnost dobře vyvětrejte


Dvě ošetření po sobě, je nutné provést u těchto škůdců:blechy (dospělci), vši, štěnice a potemník stájový. Po prvním ošetření, musí být druhý fumigator spuštěn 2 hodiny po prvním ošetření.
* udržujte domácí zvířata mimo ošetřované povrchy
* aplikujte maximálně dvakrát ročně
* nesmí se používat současně s jinými insekticidními přípravky

Upozornění:

ATAK Fumigator Chrysanthemum neúčinkuje na vajíčka škůdců (nepohyblivá stádia), proto doporučujeme aplikaci zopakovat podle vývojového stádia škůdce (tzn. v době po vylíhnutí vajíček).

Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Dotaz na prodavače Ostatní kontakty
Předmět:

Dotaz ke zboží: ATAK Fumigator Chrysanthemum

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici osm:

Provozovna:
277 44
Vojkovice 1

Tel:
315 792 468

775 290 969

E-mail:
info@zahradkarske-potreby.cz

Kategorie zboží

Hodnocení zákazníků

22.07.2024
Rychlost dodání
21.07.2024
Vše v pořádku
18.07.2024
Super komunikace s obchodem.
15.07.2024
Objednávka zadána večer přes jejich webové stránky a po registraci mají i zákaznickou slevu. Následný den ráno připraveno k vyzvednutí. Ochotný personál a možnost dokoupit další zboží na místě. Jediné co bylo matoucí, tak že je všude uvedeno, že je to velkoobchod, ale funguje zde i maloobchodní prodej.

Nákupní košík

Celková cena:
0,00 Kč s DPH
0,00 Kč bez DPH

Naposledy prohlížené

Info

Pozor!

Vítejte v našem e-shopu. Od 1.9.2018 mají u nás registrovaní i nově zaregistrovaní maloobchodní zákazníci věrnostní slevu 3%. Sleva se projeví automaticky po registraci. Ověříte si to porovnáním cen před a po Vašem přihlášení.

S pozdravem Robert Pavlík, Dana Kubištová.

 

Naše firma disponuje OSVĚDČENÍM III. STUPNĚ o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

 

Rychlý kontakt

Provozovna:
277 44
Vojkovice 1

Tel:
315 792 468

Mobil:

(8.00 - 15:00 hod.)
775 290 969

E-mail:
info@zahradkarske-potreby.cz

AGRO Slepičák 1 l
135,40 Kč
AgroBio Belanty 100ml
166,30 Kč