Vítejte v e-shopu zahrádkářských potřeb Robert Pavlík
Zahrádkářské potřeby e-shop - velkoobchod (https://www.zahradkarske-potreby.cz/)
Úvodní stránka » Ochrana rostlin » Postřik na houbové choroby » AgroBio Zdravá broskev PROTI Kadeřavosti Broskvoně

AgroBio Zdravá broskev PROTI Kadeřavosti Broskvoně

AgroBio Zdravá broskev PROTI Kadeřavosti Broskvoně
Chloróza Kadeřavost Kadeřavost broskvoně

kód zboží: 006575
EAN: 8595660502572
DPH: 21%
bez DPH: 104,00 Kč
s DPH: 125,80 Kč
balení: 6 ks
dostupnost: skladem
do košíku: ks  
Přílohy ke zboží

Souprava dvou přípravků (Champion 50 WG a Harmonie Železo) pro ošetření broskvoní proti kadeřavosti a chloróze listů.

Účinné látky:
Champion 50 WG - oxichlorid mědi 76,7%

Jak účinkuje?
* Champion 50 WG - fungicidní měďnatý přípravek
Fungicidní přípravek ve formě smáčitelného prášku k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám rostlin.

* Harmonie Železo - kapalné (chelátové) listové hnojivo
Listové hnojivo v chelátové (velmi snadno přístupné) formě pro prevenci nebo vyřešení výživového problému - chloróza listů. Lidově řečeno "žloutenka" listů je způsobená špatným přijmem železa rostlinou. Aplikuje se výhradně postřikem na list.


Pro jaké rostliny a problémy?
broskvoně - kadeřavost listů, chloróza listů

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti:
* H302 Zdraví škodlivý při požití.
* H315 Dráždí kůži.
* H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
* H318 Způsobuje vážné poškození očí
* H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Bezpečnostní pokyny:
* P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
* P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
* P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
* P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li s dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
* P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
* P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
* P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
* P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P391 Uniklý produkt seberte.
* P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Dotaz na prodavače Ostatní kontakty
Předmět:

Dotaz ke zboží: AgroBio Zdravá broskev PROTI Kadeřavosti Broskvoně

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici osm:

Provozovna:
277 44
Vojkovice 1

Tel:
315 792 468

775 290 969

E-mail:
info@zahradkarske-potreby.cz

Kategorie zboží

Hodnocení zákazníků

25.05.2024
Flexibilní, ochotní, dobré ceny
16.05.2024
Naprosto super. Bleskové dodání, příjemná a vstřícná komunikace ze strany všech zaměstnanců. Kvalitní zboží, úžasný sortiment za výhodné ceny. Ráda doporučuji všem zahrádkářům.
08.05.2024
Byl jsem s nákupem spokojen, vše bylo připraveno, pán mi dokonce těžký pytel rašeliny 150l. odnesl do auta, což bych sám těžko zvládnul (85).
05.05.2024
Vse bylo na 100%

Nákupní košík

Celková cena:
0,00 Kč s DPH
0,00 Kč bez DPH

Info

Pozor!

Vítejte v našem e-shopu. Od 1.9.2018 mají u nás registrovaní i nově zaregistrovaní maloobchodní zákazníci věrnostní slevu 3%. Sleva se projeví automaticky po registraci. Ověříte si to porovnáním cen před a po Vašem přihlášení.

S pozdravem Robert Pavlík, Dana Kubištová.

 

Naše firma disponuje OSVĚDČENÍM III. STUPNĚ o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

 

Rychlý kontakt

Provozovna:
277 44
Vojkovice 1

Tel:
315 792 468

Mobil:

(8.00 - 15:00 hod.)
775 290 969

E-mail:
info@zahradkarske-potreby.cz

AgroBio Belanty 100ml
166,30 Kč
AGRO Slepičák 1 l
135,40 Kč